Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách

 
 

Úvod 

Hornatá krajina Držkové a sousedních obcí Rusavy, Rajnochovic a Hošťálkové byla v dávné minulosti vhodná k hospodářské činnosti nazývané “karpatské salašnictví”. Tato činnost má svůj prapůvod v Rumunských horách, odkud se postupem doby šířila přes karpatská území Ukrajiny, Slovenska a Polska až k nám na Moravu do Hostýnských hor. Salašnictví proniklo na Moravu počátkem 16. století a udrželo se tu do konce 18. století, ojediněle i do poloviny 19. století.

Území Držkové bylo v minulosti zasaženo salašnickou kulturou, o čemž mj. svědčí názvy: Košařiska, Kolibiska, Solisko, Grúň, Ráztoky, Kyčera, Grapa a odvozeniny z těchto názvů. V písemných dokladech se dozvídáme, že se ovce držkovských hospodářů pásly na Košařiskách a později i dále na katastru sousední Rusavy. Dr. Josef Macůrek zmiňuje přítomnost valachů počátkem 16. století na horních tocích Ostravice, obou Bečev a Dřevnice - tedy i na území Držkové. V díle největšího znalce problematiky karpatského salašnictví Dr. Jaroslava Štiky se dočítáme o zvláštní karpatské nomenklatuře v okolí Rusavy a Hošťálkové. Území mezi těmito obcemi je vyplněno také katastrem držkovským (kotárským hřebenem, Košařisky, Kolibisky, Soliskem atd.), kde se nachází největší koncentrace nazvů dokládajících salašnickou činnost.

Obecně je informací o salašení v Držkové (i jinde na Valašsku) velmi málo, což zahaluje bádání po salaších, valaších a kolibách v Držkové rouškou tajemství. Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách se snaží alespoň částečně tuto tajemnou roušku poodhalit a v budoucnu prostřednictvím bádání v nejrůznějších pramenech poodhalovat ještě více z této nelehké, ale krásné činnosti našich předků.

Zájmovým územím expozice jsou katastry obcí v centrální části Hostýnských vrchů - Držková, Hošťálková, Chvalčov, Rajnochovice a Rusava. Zmíněné obce náležely ke 4 panstvím, ale svou polohou, přírodními podmínkami, způsobem života a lidovou kulturou jsou si velmi blízké a mají více společných rysů, než obce jižně od Kašavy, západně od Rusavy a severně od Rajnochovic.

Důvody k vybudování expozice? Salašnictví obecně jako srdeční záležitost a především velký zájem o dosud neprobádanou a zapomenutou problematiku salašnictví na území Držkové a Hostýnských hor. Důležitým zdrojem informací a vědění jsou díla pánů Dr. Ludvíka Kunze, Dr. Josefa Macůrka a Dr. Jaroslava Štiky. Své sehrála i lidská laskavost posledně jmenovaného. Zřízením expozice to jen začíná...

 

 
 
 

Připravované akce 

 Ve čtvrtek 29. 6. 2017 kolem cca 11. hodiny odvysílá ČRO Brno v rámci pořadu Apetýt krátký rozhovor o Salašnické expozici v Držkové :)

 

koseni2017 koseni2017
 
 
 

Expozice salašnictví 

Expozice salašnictví čítá 3 typy kolib a jejich vnitřního vybavení, přístřešek pro ovce a košár.


1. koliba ve formě srubu
2. koliba ve formě polosrubu
3. koliba se štítovým otevřením
4. “pajta” - přístřešek pro ovce
5. “košár” - mobilní přemístitelná ohrada pro ovce

Výše uvedené stavby včetně vnitřního i vnějšího vybavení, ovce a lidé potřební k jejich chovu a pastvě tvořili tzv. salaš. Salaše se v případě potřeby mohly stěhovat, někdy i s kolibami. Někdy se stěhoval jen bača s valachy a se stádem ovcí do jiné koliby. Salašnictví mělo svůj řád, hlavními událostmi býval jarní výhon ovcí na salaš, který se konal zpravidla v období letnic (cca polovina května) - často ovšem záleželo na stavu pastvy, někdy se vyhánělo i na svátek sv. Jiřího (24. dubna) a ukončení pastevní sezóny - tzv. rozklad salaše obvykle na sv. Václava (28. září). Držková, ani žádné jiné obce v Hostýnských horách nikdy nespadaly pod Valašské právo - tzn., že salašníci neměli žádné výhody a úlevy od vrchnosti tak, jako tomu bylo na Rožnovsku a Horním Vsacku. Ovce na salaši patřily jednotlivým vlastníkům v dědině (někdy i v několika dědinách) - tzv. míšaníkům. Ti je na období pastevní sezóny svěřovali do péče bačovi a jeho pomocníkům pro pastvu v horách.

vidět a vědět více...

 

 
 
 

Připravujeme 

Ve spolupráci s paní Vladislavou Hrubešovou připravujeme rekonstrukci krátkého, hnědého, mužského krojového kabátku (tzv. lajblíku). Výsledek zveřejníme na webu salašnické expozice ke konci roku 2017 :)

 

 
 
 

Lidový oděv z Držkové / kroj z Držkové 

Oděv držkovjanů se v dávných dobách zásadně nelišil od oděvu rozšířeného po celém Valašsku. V různých časových údobích se však vzhled oděvu lišil. Jinak vypadal kroj z období kolem roku 1700 a jinak oděv z období poloviny 19. století. Zde je Vám prezentován typ karpatského horského oděvu z Držkové z druhé poloviny 19. století. Materiály ze kterých bývaly oděvy zhotovovány si vyráběli v převážné většině sami doma. Jednalo se zejména o sukno, ze kterého bývaly hotoveny nohavice, frýdky, lajblíky, haleny, župice atd. a lněné plátno, ze kterého se šily rubáče, košile, rukávce, sukně aj. Některé součásti oděvu však bylo nutné koupit (obuv, klobouky, šátky, tištěné látky, gombíky atd.). Oděv na všední den býval zpravidla z režných - nebarvených látek, ve svátečním oděvu se již objevují součásti z látek barvených.

Nejarchaičtějším typem obuvi byly krpce, zhotovované bez použití jehly a nití z jednoho kusu kůže. Tento typ obuvi byl rozšířený po celém karpatském oblouku a prostý lid si jej hotovil sám. Krpce se však v průběhu doby staly obutím nejchudobnějších vrstev a obutí pracovním. Byly nahrazovány soukenou (papuče, střevíčky), nebo koženou obuví (holénky).

Důležitou roli hrála úprava hlavy především u žen. Svobodná děvčata nosila středovou pěšinku a vlasy dozadu zapleteny v jeden cop s pentlí. Vdané ženy zaplétaly dva copy do tzv. “obálky” a schovávaly je pod čepcem a šátkem. Vdané ženy a svobodné matky podle tehdejších zvyklostí nesměly chodit prostovlasé - vlasy musely pečlivě schovávat.


vidět a vědět více...

 

 
 
 

Aktuality 

 

 
Kosení 2017

Kosení 2017

Vloženo: 27.června 2017

V letošním roce mělo kosení i oheň na salaši původně proběhnout 17. 6. 2017. V tento den však pršelo, a tak se kosení odložilo o týden. Nový termín 24. 6. však kolidoval s termíny jiných význačných akcí, proto letos proběhlo kosení i oheň tzv. "malých forem", či chcete-li tzv. "soukromáček". Něco málo z tohoto dne je tu:

  1    |    2    |    3    |    4    |

zobrazit detail »
 
Kosení na salaši 2015

Kosení na salaši 2015

Vloženo: 24.června 2015

V sobotu 20. 6. 2015 ráno / dopoledne proběhlo kosení lúky na salaši, tentokrát v komornější atmosféře. Své zastoupení na kosení měl i Vlastivědný kroužek z Holešova. Na výběr fotek z této akce se můžete podívat zde

zobrazit detail »
 
Soukenný ženský kabátek - lajblík

Soukenný ženský kabátek - lajblík

Vloženo: 03.června 2015

Po delším čase se nám podařilo završit úsilí rekosntrukce ženského soukenného kabátku z Držkové zachyceného na fotografii z roku 1915. Na základě fotografie a dochovaného popisu oděvní součástky rekonstrukci provedla vynikající odbornice na výrobu valašských krojů paní Vladislava Hrubešová. Akce byla časově náročnější, při jedné ze zimních návštěv u paní Hrubešové musela naše auto ze sjezdovky vytahovat sněžná rolba :) Nicméně výsledek je tu a dle mého soudu stojí za to - posuďte sami.

|    obrázek 1   |   obrázek 2   I

zobrazit detail »
 
14. červen na salaši

14. červen na salaši

Vloženo: 23.června 2014

V sobotu 14. 6. 2014 kolem 5. hodiny ráno začalo v areálu salašnické expozice KOSENÍ LÚKY 2014, aby bylo záhy vystřídáno hodinovým vystoupením dětí ZUŠ Zlín s programem O OVEČKÁCH A ZBOJNÍKOCH. Večer pak za mokra, chladu a komorní atmosféry vzplál Svatojánský oheň...

zobrazit detail »
 
Držková  turistická známka

Držková turistická známka

Vloženo: 13.února 2014

Od roku 2014 nabízí EXPOZICE KARPATSKÉHO SALAŠNICTVÍ V HOSTÝNSKÝCH HORÁCH turistickou známku.

zobrazit detail »
 
Kotula

Kotula

Vloženo: 13.února 2014

Od letošního roku nabízíme "kotule" - perleťové spony určené k zapínání valašských košulí, či rukávců.

zobrazit detail »
 
Lidový oděv - soukenný kabátek

Lidový oděv - soukenný kabátek

Vloženo: 09.února 2014

S největší pravděpodobností se pokusíme v roce 2014 zrekonstruovat soukenný ženský kabátek z Držkové - zachycený na fotografii z r. 1915. O výsledku rekonstrukce podáme zprávu  písemnou i obrazovou:).
EKSHH

zobrazit detail »
 
Team Building

Team Building

Vloženo: 23.srpna 2013

Ve dnech 21. a 22. 8. 2013 proběhl v areálu salašnické expozice TEAM BUILDING 2013 společnosti MOBILBOARD...

zobrazit detail »
 
Malování

Malování

Vloženo: 19.srpna 2013

V sobotu 10. srpna 2013 proběhla v areálu salašnické expozice ukázka výroby pravého švýcarského sýra v rámci akce “Malování v Hostýnských vrších 2013″ + neformální vernisáž vytvořených obrazů z malířského kurzu vedeného malířkou Doris Windlin a večer u ohně za doprovodu valašské muziky Ogaři z Rusavy.

Vyvrcholila tak šestidenní akce, která se uskutečnila pod záštitou J. E. Andrea Regliho, velvyslance Švýcarské konfederace a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
Na pár fotek se můžete podívat sem

zobrazit detail »
 
Natáčení - ČRO a ČT

Natáčení - ČRO a ČT

Vloženo: 07.července 2013

27. 5. 2013 v dopoledních hodinách proběhlo natáčení reportáže o Salašnické expozici a NS Držkovské chodníčky pro ČRO. Ze Zlína za námi přijela "naše dvorní redaktorka" Andrea Kratinová. Dokument by měl být odvysílán na ČRO Brno 17. 7. 2013 kolem 17. hodiny. Na fotky se můžete podívat tady

12. 6. 2013 opět v dopoledních / poledních hodinách proběhlo natáčení pro Toulavou kameru - znovu jsme prezentovali Salašnickou expozici a NS Držkovské chodníčky. Dokument jsme natočili s redaktorem Milanem Braunerem ze společnosti R1 Morava. Dokument byl odvysílán v neděli 7. 7. 2013. Na fotky se můžete podívat tady

Dokument můžete vidět tady :)

zobrazit detail »
 
Svatojánský oheň 2013

Svatojánský oheň 2013

Vloženo: 24.června 2013

V sobotu 22. 6. 2013 kolem 20. hodiny vzplanul v Držkové již tradiční Svatojánský oheň. Ale ještě předtím nám předvedly svoje pěvěcké umění děvčata z Jaderniček - v Držkové si střihla generálku na vystoupení na MFF ve Strážnici. Za skvělou zábavu děkujeme skupince "posbíraných" muzikantů. Poslední kusy "ohňařů" se uložily ke spánku v neděli za svítání. Obdiv zaslouží Katka a Evča za to, že spaly v kroji a ráno navíc vypadaly báječně :). Pár fotek ze snad vydařené akce najdete tady.

zobrazit detail »
 
Kosení lúky 2013

Kosení lúky 2013

Vloženo: 24.června 2013

V sobotu 22. 6. 2013 ve 4.30 začal 1. ročník kosení lúky pod salašem v Držkové. Po 9. hodině dopolední bylo vše hotové díky sympatickým účastníkům z Bystřice p. Hostýnem, Kašavy, Kroměříže, Lipové, Lukova, Rusavy, Žeranovic a Žeravic. Počasí nám vyšlo maximálně vstříc. Pár fotek z akce najdete tady.

zobrazit detail »
 
Slavnostní otevření

Slavnostní otevření

Vloženo: 03.května 2013

V neděli 5. května 2013 na obecním úřadě / za obecním úřadem v Držkové proběhla krátká prezentace + slavnostní otevření Naučné stezky Držkovské chodníčky a Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách.
Pár fotografií naleznete tady.

zobrazit detail »
 
Karpatský redyk 2013

Karpatský redyk 2013

Vloženo: 02.března 2013

Zajímavý kulturní projekt, jehož cílem je mj. ochrana přírody, obnovení a zachování salašnického způsobu chovu ovcí a obnova původního koloritu Karpatských pohoří.

zobrazit detail »
 
Hledáme...

Hledáme...

Vloženo: 23.února 2013

Hledáme - koupíme funkční ostrévky na sušení sena z oblastí Hostýnské hory, Vsetínské Hory, Javorníky.
Nabídněte prosím na tel.: 777 829 745 nebo mail: salasnictvi@gmail.com

zobrazit detail »
 
Jak šel čas

Jak šel čas

Vloženo: 07.listopadu 2012

- 2003 - vydán oficiální souhlas s vybudováním stavby ( srubové koliby )
- 2009 - svépomocným způsobem postavena koliba ve formě srubu
- 2009 - zhotoveny plány pro další uvažované stavby
- 2010/2011 - na potřebných úřadech vyřízena povolení a jiné formality nutné pro budování dalších objektů
- 2011 - podán projekt se žádostí o dotaci na Místní akční skupinu Podhostýnska / SZIF
- 2011 - projekt s názvem Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách byl výběrovou komisí podpořen
- 2011/2012 - realizace projektu
- 2013 - otevření expozice

zobrazit detail »
 
 
 

Ke stažení 


Zde si můžete stáhnout tapetu na plochu:

 

tapeta1tapeta2tapeta3tapeta5tapeta4

 

 
 
 

Prohlídka expozice 

Expozici lze navštívit po telefonické domluvě (ideálně 1-2 dny před vámi plánovanou návštěvou) kdykoli od 24. dubna do 28. září v roce.

Je nutné počítat s pěším výstupem v délce 600 m (cca 10 min. od OÚ v Držkové)

Ceny vstupného | dospělí - 40 Kč (od 15 let) | děti do 15 let - 30 Kč

Areál expozice je možné pronajmout pro soukromé účely. Cena se dohodne na základě konzultace pronajímatele a nájemce.

 

telefon: +420 777 829 745

e-mail: salasnictvi@gmail.com

 

 
 
 

3D prohlídka 

Strpení prosím - stránku připravujeme.

 

 
 
 

Fotogalerie 

 

foto2 foto3 foto4 foto5
 
 
 

Kontakt 

(korespondenční adresa)

EXPOZICE KARPATSKÉHO SALAŠNICTVÍ V HOSTÝNSKÝCH HORÁCH

Rusava 234 
768 41

 

|   telefon: + 420 777 829 745   |   e-mail: salasnictvi@gmail.com   |

 

 
 
 

Mapa 

 

 
 
 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí